BiH se nalazi na 90. mjestu od 198 država po broju aktivnih internet korisnika.

BiH ima 2,5 miliona aktivnih internet korisnika, što je za 54.197 više nego prethodne godine.

Od država u regionu, ispred BiH se nalazi Srbija na 70. mjestu sa 4,7 miliona korisnika. Veći broj internet korisnika od BiH ima i Hrvatska na 86. mjestu sa 2,7 miliona  korisnika. Crna Gora ima manje korisnika od BiH i nalazi se na 132. mjestu liste sa 364.978 internet korisnika.

Izvor: Glas Srpske