Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Banjaluci planiran je upis 3.163 studenta, na drugi 1.362, te 135 studenata na treći ciklus.

Od 3.163 studenta, koliko je planirano na prvom ciklusu studija, predviđeno je da se iz budžetaškoluje 1.085 studenata, a sufinasirano školovanje predviđeno je za 1.681 studenta.

“Na samofinansiranju ima mjesta za 84, dok je 170 mjesta predviđeno za strane državljane. Ukupno 143 studenta mogu se upisati kao vandredni studenti”, navedeno je u saopštenju Univerziteta.

Najviše slobodnih mjesta je na Medicinskom fakultetu-410, Prirodno-matematičkom 277, Ekonomskom 264, Pravnom 260, Filozofskom 240 i Elektortehničkom fakultetu 226 mjesta.

Od predviđenih 1.362 studenta na drugom ciklusu studija, 182 studenta bi trebalo da se školuju iz budžeta, sufinansiranje je predviđeno za 613, dok je na samofinansiranju 25 studenata. Stranih studenata može biti upisano 110, a vandrednih 432.

Na treći ciklus studija planiran je upis 135 studenata, od čega 125 studenata na samofinasiranje i 10 stranih.

Prijavljivanje kandidata na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjaluci počinje 18. juna, a završava 29. juna.

Polaganje prijemnog ispita biće obavljeno 2. jula.

 

Izvor: RTRS