Од 260 хиљада запослених у Српској само је 13 хиљада користило неку од пореских олакшица које даје нови закон о порезу на доходак. То је само пет одсто иако велика већина радника, по неком основу, остварује право.
Свима припада 7,5 марака мјесечно по уздржаваном члану уже породице гдје спадају дјеца, незапослени супружници и родитељи са примањима мањим од 3.000 марака годишње. Ипак, већина грађана ти не зна. Они који остварују право кажу да им свака марка добро дође.

 

Право на олакшице имају и они који уплаћују премије животног осигурања без обзира да ли су у радном односу. Довољно је да се поднесе захтјев у Пореској управи за издавање пореске картице а на основу ње послодавац, код обрачуна плате, умањује пореску основицу тако да на рачун радника лијеже више новца. Нема ретроактивне исплате кажу у Пореској управи и подсјећају да запослени имају и других погодности.

“Закном о порезу на доходак Републике Српске прописано је да порески обвезници у РС имају право на умањење пореске основице пореза на доходак од личних примања, за износ камате за стамбени кредит подигнут за прву и једину некретнину, затим по основу издржаваних чланова породице и износа премије животног осигурања”, рекао је портпарол Пореске управе РС Никола Салапура.

 

Тако, на примјер, корисници стамбених кредита у просјеку добију око 50 марака мјесечно јер им се од пореске основице одузима уплаћена камата. Податак да само пет одсто радника користи неку од олакшица изненадио је представнике Савеза синдиката. Кажу да је потребна кампања јер је то директна могућност да се повећају примања, иако је они нису водили.

“Мислим да је основни разлог неинформисаност. Мислим да би требало више емисија или програма да би људи знали шта је то. Једноставно не знају”. рекао је Горан Савановић из Савеза синдиката РС.

Пореске олакшице посебно су погодне код оних који уплаћују премије добровољног пензијског осигурања. Ове године у Српској је са радом почео и први добровољни пензијски фонд, па би се број корисника могао повећати.

Извор: atvbl.com,Фото: google.com