Radio Padrino, koji posluje u okviru trebinjske HP media group, rangiran je kao prvi na konkursu koji je provela Regulatorna agencija za komunikacije BiH i uskoro počinje sa radijskim emitovanjem na području trebinjske regije.

Regulatorna agencija za komunikacije /RAK/ BiH saopštila je da se 16 podnosilaca prijave, od ukupno 31, kvalifikovalo za dodjelu frekvencija za radijsko emitovanje.

Frekvencije će, nakon sprovedenih procedura, dobiti radio „Padrino“ iz Trebinja, BIG radio drugi program, Mostarska panorama, Narasi iz Šipova, Radio Miljacka iz Sarajeva, Radio Žepče, PST radio iz Kotor Varoša, Radio BIR iz Sarajeva, Radio BN iz Bijeljine, „DiV radio“ iz Prijedora, Korona radio dva iz Trebinja, Radio MIKS iz Sarajeva, Kladuški radio iz Velike Kladuše, Radio Bosanski Petrovac, RSG radio iz Sarajeva i Radio Herceg-Bosne iz Mostara.

Prijave za dodjelu frekvencije odbačene su za devet podnosilaca zbog neispunjavanja formalnih uslova, a osam podnosilaca su dobili odbijenice jer nisu ispunjavali uslove u vezi sa programskim, ekonomskim i tehničkim kriterijumima.

 

Agencija je u junu prošle godine objavila javni poziv za dodjelu raspoloživih frekvencijskih resursa za radijsko emitovanje posredstvom zemaljske radiodifuzije u frekventnom /VHF/ opsegu 87.5 – 108 megaherca /MHz/ /liste: LRF-R-1/16 i LRF-BHT-2-2/16/.

Pravo učešća imala su sva fizička i pravna lica sa sjedištem u BiH registrovana za djelatnost emitovanja radijskog programa u BiH, a koji nemaju dospjele finansijske obaveze prema Agenciji.

HP, februar 2018.