Strahovanja zaposlenih u RS da će novim zakonom o radu biti ukinut rad na neodređeno vrijeme nisu bila opravdana, jer elimisanje te kategorije nije predviđeno.

 

 

Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, kazao je da je radna verzija zakona o radu završena.

„Rad na određeno i neodređeno vrijeme ostaju, a kolektivni ugovori će najvjerovatnije biti prihvaćeni, da se svake tri godine obnavljaju, ponavljaju, odnosno usaglašavaju poslodavci i sindikat. Najvjerovatnije će ostati i minuli rad“, rekao je resorni ministar.

Prema Savanovićevim riječima, radna verzija ovog zakonskog rješenja će najvjerovatnije biti „raspakovana“ pred socijalnim partnerima 21. ili 22. novembra.

„I mi ćemo tada sjesti sa socijalnim partnerima, dati im radnu verziju. Naravno, oni će imati određene primjedbe. Te primjedbe će, koliko su realne, prihvatljive, biti uzete u obzir“, kazao je Savanović, dodajući da će, nakon toga, konačna radna verzija biti upućena u parlamentarnu proceduru.

U odnosu na postojeći zakon, u ovom novom zakonskom rješenju, prema riječima Savanovića, nema ništa spektakularno što bi unosilo nemir i zabunu u javnosti.

Nemir, međutim, već postoji, a najavama koje je Savanović iznio nisu zadovoljni socijalni partneri, tako da je za očekivati da će se koplja i te kako lomiti zbog predloženih rješenja.

Naime, u Savezu sindikata RS poručuju da novi zakon nije ni trebalo donositi, a u Uniji udruženja poslodavaca RS uzvraćaju da su neophodne suštinske promjene.

Pomno su sindikalci propratili svaku rečinicu resornog ministra, a potom su se nanizale zamjerke. Pitaju se da li je novi zakon o radu uopšte potreban, odnosno da li, kako slikovito kažu, „treba klati vola radi kilograma mesa“.

„Izjava ministra da se neće ništa spektakularno u novom zakonu o radu postići dovoljno govori i potvrđuje naš stav – da nam ne treba novi zakon o radu, već primjena Zakona o radu RS. Što se tiče ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme, to je uvijek postojalo i uvijek će postojati“, ističe Velka Odžaković, generalni sekretar Saveza sindikata RS.

Kada je riječ o kolektivnim ugovorima, koje bi, dakle, trebalo potpisivati na svake tri godine, za sindikalce takva zamisao nije dobro rješenje.

„Što se tiče minulog rada, on se sada ne nalazi u Zakonu u radu, već u Opštem kolektivnom ugovoru, i to je osnovni problem, jer poslodavci putem zakona o radu ruše Opšti kolektivni ugovor“, navodi Odžakovićeva.

Kada je riječ o poslodavcima, oni ističu da već dugo čekaju sastanak u vezi s ovim zakonskim rješenjem, ali i dodaju da nije dovoljno da se zakon promijeni samo formalno, već su, poručuju, potrebne suštinske promjene.

„Što se tiče kolektivnih ugovora, po mom mišljenju, treba ih ‘pretresati’ svaki put kad dođe do nekih promjena, odnosno dok neka strana ne povuče potpis ili kad dođe do promjena na tržištu i slično“, kaže Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

On je ocijenio da je minuli rad recidiv bivšeg sistema, te da nema smisla da on ostane, pošto ga nema ni u FBiH.

Škrebić nije želio da govori o tome šta su, kada je riječ o novom zakonu o radu, bili zahtjevi poslodavaca, već je poručio da će se o svemu izjasniti nakon što dobiju radnu verziju.

Šta stoji u radnoj verziji novog zakona

  • Ostaju rad na određeno i neodređeno vrijeme
  • Obnavljanje kolektivnih ugovora svake tri godine
  • Najvjerovatnije će ostati i minuli rad

Izvor: Nezavisne novine