Policijska uprava Trebinje apeluje na građane da imaju razumjevanja za trenutnu migrantsku krizu na koju će policijski službenici ove Uprave nastojati da adekvatno i u skladu sa svojim mogućnostima odgovore.

Policijskim stanicama je naloženo da svi policijksi službenici budu na raspolaganju, kako bi zajedno sa građanima uspjeli da sačuvaju objekte koji se nalaze u selima u pograničnom pojasu sa susjednim državama, a sa nivoa Policijske uprave održaće se radni sastanci sa predstavnicima Granične policije BiH u cilju povećanja nivoa saradnje i zajedničkih aktivnosti na sprječavanju ulaska migranata.

Policijksa uprava Trebinje je zaprimila više prijava o neovlašćenim ulascima migranata u kuće koje se nalaze u blizini granice sa susjednim državama. Policijksi službenici su na svaki poziv adekvatno odgovorili, što će činiti i u budućem vremenu.

S obzirom da još uvijek meteorološke prilike pogoduju kretanju migranata, ne očekuje se da će doći do smanjenja broja migranata, zbog toga apelujemo na sve građane hercegovačkih opština, da ukoliko ih vide, da se kreću glavnim ili sporednim saobraćajnicama, pozovu na 122 i obavijeste policiju o smjeru njihovog kretanja. Takođe, ukoliko ih primjete u napuštenom objektu, apeluje se na građane da bez policijske pratnje ne prilaze objektima, kako bi smo svi zajedno sprječili neželjene događaje.

 

 

 

 

 

 

HP, oktobar 2019.