Policijska stanica Nevesinje je juče, 14. septembra 2017. godine održala „saobraćajni čas“ učenicima prvog razreda u Osnovnoj školi „Risto Proroković“, dok su policijski službenici Policijske stanice Berkovići u Osnovnoj školi „Njegoš“ u Berkovićima takav čas održali danas, 15. septembra.

Đacima je kroz animirani video pokazano kako se pravilno ponaša u saobraćaju, kao i koja su osnovna pravila saobraćajnog bontona. Takođe, im je na njima prihvatljiv način objašnjeno koja su najbezbjednija mjesta za igru i šta znače najčešći saobraćajni znaci koji su postavljeni u neposrednoj okolini škole.

Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su danas održali prvo predavanje sa kojim je započeto novo školsko polugodište predavanja u kojima se srednjoškolci upozoravaju na zamke upotrebe opojnih droga, ali i sva druga ponašanja koja pojedinca mogu uvesti u „svijet kriminala“.

Policijska uprava Trebinje apeluje na sve đake da paze na svoje ponašanje, da svojim ličnim primjerom ukazuju kakva ponašanja su poželjna, a koja spadaju u grupu društveno prihvatljivih.

HP, septembar 2017.