Prvostepeno vijeće Haškog tribunala za zločine u bivšoj Jugoslaviji kaznilo je nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića sa 40 godina zatvora.

 

 

Presudu Karadžiću izriče Sudsko vijeće kojim predsedava Ogon Kvon iz Južne Koreje.

Karadžić snosi krivičnu odgovornost za progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju i prisilno preseljenje

U zaključku vezano za opštine, optuženi snosi individualnu krivičnu odgovornost za progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju i prisilno preseljenje, zaključilo je Vijeće.

„Karadžić je znao za zločine protiv nesrba, nije poduzimao ništa da ih spreči, a međunarodnoj zajednici davao je lažne informacije.“

Vijeće je konstatovalo da su stvaranjem paralelnih političkih i državnih struktura bosanskih Srba, proterivanja nesrba bila pažljivo koordinirana i da su rukovodstvo i optuženi njima upravljali, smatra Vijeće Haškog suda.

„Vijeće konstatuje da je optuženi mogao predvideti progon, ubistva nesrba.“

Nema dokaza za genocidnu nameru u 7 opština

Nema dovoljno dokaza da je počinjen genocid u opštinama Bratunac, Prejdor, Vlasenica, Zvornik, Sanski most, Foča i Ključ.

– Vijeće se nije uverilo da je u tim opštinama postojala genocidna namjera kod optuženog za uništenje bošnjačkih Hrvata i Muslimana.

Kako su naveli, postojala je namjera da se delimično unište grupe Muslimana i Hrvata, ali nema dovoljno dokaza iz kojih se može zakljutiti da je u tim opštinama počinjen genocid.

U BiH se dešavalo sistematsko protjerivanje

„Čak 499 dana je Vijeće saslušavalo 434 svjedoka, pored toga Veće je primilo dokaze 152 svjedoka u pisanom obliku, 11.469 pisanih dokaza na više od 48.000 stranica“, rekao je sudija Ogon Kvon koji presjedava sudskim većem

„Vijeće zaključuje da je ogorman broj Muslimana i Hrvata prisilno raseljen iz svojih domova u druge dijelove BiH. Veće konstatuje da su žrtve bile prisiljene da odu jer su srpske snagre zauzele gradove. Druge žrtve su prvo uhapšene, a zatim zatvorene i transportovane van opština. Bosanski muslimani i hrvati uklanjani su s položaja“, rekao je Ogon Kvon.

****

Karadžić, koji je bio i lider Srpske demokratske stranke, optužen je u dvije tačke za genocid u Srebrenici i još sedam opština, tokom rata u BiH 1992-95.

U preostalih devet tačaka, optužnica ga tereti za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana djela, terorisanje civilnog stanovništva, nezakonite napade na civile i uzimanje medjunarodnih talaca. Ta krivična djela kvalifikovana su kao zločini protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata.
Optužbe protiv Karadžića usredsređene su na progon Muslimana i Hrvata širom u BiH 1992-95, koji je u sedam opština imao razmjere genocida; kampanju artiljerijskih i snajperskih napada u cilju terorisanja stanovništva Sarajeva tokom rata u BiH; uzimanje osoblja Unprofora za taoce u maju i junu 1995, te genocid u Srebrenici u julu 1995.

U završnim riječima, u oktobru 2014, tužioci su zatražili da sudije Karadžića proglase krivim po svim tačkama optužnice i osude na doživotni zatvor.

Karadžić, koji se branio sam, zatražio je da bude oslobođen, tvrdeći da tužioci nisu dokazali njegovu krivicu tokom suđenja.

S komandantom Vojske RS Ratkom Mladićem, Karadžić je u optužnici označen kao ključni učesnik u zajedničkom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bilo trajno uklanjanje, putem zločina, Muslimana i Hrvata sa teritorija širom BiH koje su srpski lideri proglasili svojim.

Pored genocida nad Muslimanima u Srebrenici sistematskim ubijanjem oko 7.000 muškaraca, Karadžiću se optužnicom na teret stavlja i genocid nad Muslimanima i Hrvatima u opštinama Bratunac, Brčko, Foča, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most, Višegrad, Vlasenica i Zvornik.

Proces Karadžiću počeo je u Hagu oktobra 2009, ali je tužilaštvo prvog svjedoka pred sudije izvelo tek sredinom aprila 2010.

Na kraju dokaznog postupka, u junu 2012, tužioci su tvrdili da su iznijeli „obilje dokaza“ o Karadžićevoj krivici za genocid i progon nesrba.

U Karadžićevu odbranu, iskaze je dalo 248 svjedoka. Na poziv raspravnog vijeća, svjedočio je jedan svjedok. U spis je, tokom suđenja, uvedeno 11.000 dokaznih predmeta, a zapisnik ima 48.000 stranica.

Prvu optužnicu protiv Karadžića za genocid u Srebrenici, Tribunal je podigao krajem jula 1995. Karadžić je, međutim, ostao na slobodi do 21. jula 2008. kada su ga u Beogradu uhapsile vlasti Srbije.

U Hag je izručen 30. jula te godine, a u prvom pojavljivanju pred sudijom Tribunala odbio je da se izjasni o krivici. Po pravilima suda, u spis je bilo uvedeno da se Karadžić izjasnio da nije kriv.

Izvor: Glas Srpske/Srna