Просјечна нето плата запослених у Републици Српској у новембру је износила 839 КМ, а просјечна мјесечна бруто плата 1.345 КМ, саопштено је из Републичког завода за статистику.
У односу на новембар прошле године, просјечна нето плата исплаћена у новембру ове године реално је већа за 2,1 одсто, док је у односу на октобар ове године реално већа за 0,1 одсто.

У новембру је највиша просјечна нето плата исплаћена у области финансијске дјелатности и осигурања и износила је 1.281 КМ, а најнижа, 518 КМ, у области административне и помоћне услужне дјелатности.

Цијене производа и услуга које се користе за личну потрошњу у Републици Српској, мјерене индексом потрошачких цијена, у новембру су, у односу на претходни мјесец, у просјеку више за 0,1 одсто, док су на годишњем нивоу у просјеку ниже за 0,3 одсто.

Највећи раст цијена у новембру забиљежен је у области ресторани и хотели за 0,9 одсто усљед виших цијена услуга смјештаја, затим слиједе остала добра и услуге 0,6 одсто, у којима су више цијене забиљежене у групи производи и уређаји за одржавање личне хигијене усљед нових набавки и завршетка периода акцијских цијена.

 

Извор: Срна