Prilikom renoviranja zgrade filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u centru Trebinja i postavljanja kablova u zemlji je pronađen kameni zid, pa će biti preduzete procedure za dalja arheološka istraživanja. Arheolog Đorđe Odavić potvrdio je da su radnici prilikom kopanja iza zgrade naišli na strukturu zida i da je prije arheoloških istraživanja teško konstatovati da li je riječ o nekom svodu ili nečem drugom.

Odavić kaže da slijede procedure za dalja arheološka istraživanja, odnosno da treba dobiti saglasnot građevinske inspekcije, a nakon toga i dozvola Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske da bi se moglo utvrditi o kakvom nalazištu je riječ.

Izvor: vijesti.ba/Srna, Foto: google.com