Nepunih pet minuta krajolika Gacka i okoline u promotivnom filmu Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

 

 

Pogledajte iz ptičije perspektive ovaj krševiti predio Hercegovine.

 

Hercegovina Promo, 17. septembar 2013.