Mališani Dječijeg vrtića Gacko, tradicionalnu manifestaciju pod nazivom “Dječija nedjelja”, juče su ispratili igrom i pjesmom. Uz pomoć svojih vaspitača, najmlađi nosioci dječijih prava i sloboda, između ostalog, ponosno su recitovali zanimljive stihove o pravima djeteta.

U okviru posjete Centru za djecu sa posebnim potrebama, priredili su svojim drugarima zanimljiv i zabavan program, i sa igrom, pjesmom i recitacijama oduševili publiku i tako zahvalili svojim vaspitačima na trudu koji su uložili sa njima. Priredbu je upotpunio podmladak volontera Crvenog Krsta iz Gacka.

U sklopu ove manifestacije, u cilju promovisanja dječijih prava, proteklih dana u našoj opštini organizovani su razni program i zanimljive edukativne aktivnosti. Nedjelju djeteta mališani su obilježili i šetnjom kroz naš grad uz parolu: „Ko to kaže, ko to kaže kako djeca mnogo traže. Baš je skromna dječija tražnja, samo nježnost, ljubav, pažnja.“

Ukazivalo se na važnost prepoznavanja potreba djece u različitim periodima njihovog odrastanja, pri čemu posebnu ulogu ima porodica kao primarna i prirodna sredina koja pruža sigurnost i stabilnost, ljubav i poštovanje neophodne za pravilan rast i razvoj svakog djeteta.

„Dječija nedjelja“ se već tradicionalno obilježava širom Republike Srpske.

 Izvor: Opština Gacko