Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je preliminarne rang-liste za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja, a interes je iskazalo ukupno 66 kandidata, što je dvostruko više nego lani.

Kandidati izražavaju najveću zainteresovanost za odlazak u Njemačku, Tursku, Italiju, Rusiju, Španiju, Japan, Austriju, Grčku, Južnoafričku Republiku, Srbiju, Hrvatsku, Izrael i Brazil. Najveće učešće bilo je pri razmjeni sa Njemačkom, dok je povećan interes i za odlazak u Rusiju.

U okviru ovog konkursa sufinansira se odlazak redovnih studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske radi studiranja na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Sufinansira se odlazak akademskog osoblja sa javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske u inostranstvo i sa javnih visokoškolskih ustanova iz inostranstva u Srpsku radi obrazovnog i naučnoistraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na visokoškolskim i naučnoistraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama.

Na konkurs je pristiglo 50 prijava u kategoriji međunarodne razmjene studenata iz Republike Srpske, te 11 prijava u kategoriji međunarodne razmjene akademskog osoblja koje odlazi u inostranstvo i tri prijave u kategoriji akademskog osoblja koje dolazi u Republiku Srpsku. Dvije prijave dostavljene su van konkursnog roka i stoga su odbijene.

Preliminarne rang-liste objavljene su na portalu Vlade Republike Srpske – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Rok za podnošenje prigovora na preliminarnu rang-listu je osam dana od dana objavljivanja, navodi se u saopštenju.

 

Izvor:RTRS