Profesor Duško Pevulja predstavio je prvi srpski književni časopis “Slaveno-srpski magazin/Slaveno-serbskij magazin”, koji je preveden na savremeni srpski jezik u Muzeju Hercegovine.

Značaj ovog izdanja je u tome što je ovo prvi srpski južnoslovenski književni časopis, koji se pojavio 1768. godine u Veneciji. Povodom 250 godina od objavljivanja, prošle godine došlo je do ideje da bude preveden na savremeni srpski jezik.

Pevulja je rekao da se samo godinu prije objave “Slaveno-srpskog magazina” pojavio italijanski, a 14 godina ranije i ruski časopis – tako da je u to vrijeme praćeno šta se dešava u Evropi i ova časopisna forma je bila omiljena u 18. vijeku.

Izvor: Glas Srpske