Rad na divlje u privatnim kućama i stanovima je veliki problem u RS, a inspektorima su sada ruke prilično pune, zbog čega ćemo dogodine nastojati da nađemo načina da suzbijemo te nelegalne poslove.

Stanovnici koji koriste ove usluge nisu ni svjesni da svoje zdravlje dovode u pitanje, zbog čega je neophodno podići svijest o ovom problemu, rekao je direktor Inspektorata RS Predrag Tomić.

* GLAS: Šta je do sada urađeno od najavljenih izmjena u radu Inspektorata RS?

TOMIĆ: Kroz reformske zakone s ciljem borbe protiv sive ekonomije došlo je do izmjena koje se odnose i na Inspektorat, Poresku upravu i Upravu za igre na sreću. Riječ je o već formiranom koordinacionom tijelu koje čine predstavnici ove tri uprave. Po potrebi djelujemo zajedno kako bismo efikasnije otkrili rad na crno i izbjegavanje uplate doprinosa, a imamo dobru saradnju sa Privrednom komorom i Unijom udruženja poslodavaca RS.

* GLAS: Da li su u okviru tih reformi inspektorima proširene nadležnosti?

TOMIĆ: Svi inspektori od juna kontrolišu prijavljivanje radnika u svojoj oblasti, što je ranije činila samo inspekcija rada. S obzirom na to da nije prošlo ni pola godine od primjene tih ovlašćenja, još je rano govoriti o efektima. Prijavljivanje radnika kontrolišu i Poreska uprava i Republička uprave za igre na sreću, čime je pojačan nadzor nad poslodavcima. Inspektorat RS stalno radi na suzbijanju angažovanja radnika na crno, a osim redovnih, inspektori obavljaju kontrole i vikendom, kada se poslodavci najmanje nadaju.

* GLAS: Kako se može poboljšati stanje u ovoj i drugim oblastima koje su u nadležnosti Inspektorata?

TOMIĆ: Potrebno je zakonski regulisati brojne oblasti i obezbijediti tehničke uslove za sprovođenje propisa, kao što su laboratorijski kapaciteti, te ih uskladiti na nivou entiteta s obzirom na to da je protok robe između njih slobodan. Potrebno je i praćenje promjene pravilnika u zemljama koje uvoze robu iz BiH, te bolja informatička povezanost da ne bi došlo do problema kao što je bilo nedavno sa Rusijom prilikom uvoza voća i povrća.

* GLAS: Da li inspektori mogu stati u kraj djelatnostima koje se nelegalno obavljaju po kućama i stanovima?

TOMIĆ: Inspekcija ima određene poteškoće u vezi sa ulaskom u privatne kuće, jer to ne mogu učiniti bez naloga tužilaštva, a do sada je bio samo jedan slučaj. Nastojaćemo da smanjimo rad na divlje, kao što su frizerske i kozmetičarske usluge po kućama, čuvanje i briga o starijim ljudima i djeci, prodaja odjeće i drugo, a toga je mnogo. Apelovaćemo i na stanovnike da ne koriste ove usluge i ukazati im na opasnosti. Na primjer, ukoliko dođe do infekcije ili neke nezgode, oni koji koriste ove usluge ne mogu se nikome žaliti i naplatiti odštetu, dok su vlasnici registrovanih radnji dužni da snose posljedice za loš rad.

* GLAS: Da li ste zadovoljni radom lokalnih inspekcija?

TOMIĆ: Iako bi lokalne inspekcije Inspektoratu redovno trebalo da podnose izvještaje, malo ko to čini. Zbog toga ćemo, kroz dalje reforme, nastojati da kompletan inspekcijski nadzor u RS stavimo pod jednu kapu.

* GLAS: Koji su najveći problemi Inspektorata RS?

TOMIĆ: Neophodno je osavremeniti informatičku opremu za rad inspektora, obezbijediti adekvatan vozni park i nabaviti tehničku i zaštitnu opremu za inspektore. Veliki dio tehničke regulative je iz SFRJ, a dio propisa je neusaglašen. Što se tiče kontrole inspektora, već od narednih dana sva vozila naših inspektora biće pod GPS-om, pa će se tačno znati gdje je koji inspektor i da li je otišao tamo gdje treba. Imajući sve u vidu i ekonomsko stanje u zemlji zadovoljan sam radom inspektora.

Pojačane kontrole

* GLAS: Koji su prioriteti Inspektorata i da li je pripremljen plan rada za iduću godinu?

TOMIĆ: Pripremamo plan rada za 2017. godinu. Cilj nam je da sa poslodavcima rješavamo probleme, savjetujemo ih, edukujemo, svodimo u okvire zakona da bismo podsticali razvoj privrede, a time i povećavali broj radnih mjesta.

Izvor: Glas Srpske