Kancelarija za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje predavanje na temu „Problemi i perspektive savremene univerzitetske nastave“ i „Interdisciplinarni pristup nastavi i naučno-istraživačkom radu“, 20.04.2018. godine (petak) u 13:00 časova, u prostorijama  Fakulteta za proizvodnju i menadžment.

Predavanja će održati prof. dr Branka Kovačević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prisutnima će se obratiti prorektor za nauku, istraživanje i razvoj doc. dr Siniša Berjan.

Predavanja su namjenjena prvenstveno mladim istraživačima (docenti, viši asistenti, asistenti, studenti II i III ciklusa) ali i svim ostalim zainteresovanim profesorima i studentima.

 

HP, april 2018.