Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavila je javni poziv za prijave na ferijalni rad tokom ljetnog raspusta u Njemačkoj za 2015. godinu.

Poziv je otvoren za sve studente sa univerziteta u BiH.

„Odobrena kvota za BiH u 2015. godini je 150 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 97 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 49 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH četiri mjesta“, navode iz ove agencije.

Na poziv se mogu prijaviti isključivo redovni studenti svih univerziteta u BiH koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Izvor: Nezavisne novine