U Hercegovini je u toku akcija pošumljavanja krša i goleti. Ovi radovi dio su projekta održivog upravljanja šumama koje sprovode resorno ministarstvo i ЈP „Šume Srpske“.

 

Pošumljavanje se sprovodi u svim opštinama Istočne Hercegovine. Lokaliteti su birani po prioritetu, odnosno tamo gdje je bilo najviše opožarenih površina.

Nadležni, kao i lokalno stanovništvo, ističu veliki značaj ovakvih akcija, jer je pošumljavanje jedini način obnove šumskog fonda oštećenog u požarima. Na radovima je, uz stručna lica, angažovano i lokalno stanovništvo.

Svake godine šumski požari u Hercegovini uništavaju zelene površine, kao i onako oskudni šumski fond.

Tokom protekle godine uništeno je oko 2.500 hektara šume. Nadležni ističu da se trude, da procenat pošumljenog bude u proporciji sa površinom krša. Ovim projektom predviđeno je pošumljavanje oko 50 hektara.

„U suštini ti lokalitetu su uvijek birani po prioritetu opožarenih površina. Manje- više koju god površinu pogledate u Hercegovini ona je gorjela posljednjeih godina. Ovo je doslovno jedan mali korak u tome da poboljšamo životnu sredinu ali ma koliko mali on je ipak značajan“, kaže Branko Tasovac direktor Centra za gazdovanje kršem Trebinje.

Tokom ove akcije biće zasađeno oko 60. 000 sadnica, uglavnom četinara i listopadnih vrsta. Dio zasada, koji odgovara submediteranskom podneblju Trebinja, uzgojen je u rasadniku Centra u Trebinju.

„Značaj same akcije je višestruk, znači pošumljavanje goleti kojih je u Hercegovini mnogo. Svaki apel je potreban počevši od namjernog izazivanja požara, preko bespravnih sječa do uništavanja radi ispađše stoke“, kaže Žarko Vučinić, stručni radnik na zaštiti šuma.

U ovu akciju osim stručnih lica, uključeno je i lokalno stanovništvo. Među njima veliki broj mladih, koji osim prilike da zarade, na ovaj način pokazuju i društvenu odgovornost.

Sredstva za pošumljavanje u Hercegovini, koje se izvodi u okviru projekta održivog gazdovanja kršem, obezbijeđena su iz IPA fondova. Ukupna vrijednost radova, koji bi trebalo da budu završeni do kraja godine je 276. ooo KM.

 

Izvor: RTRS