Ostalo

PJ Tehnička škola – Tehnički pregled vozila
Opis djelatnosti:

Provjera tehničke ispravnosti motornih vozila. Uspješno radimo od 1998. godine, a dobro sarađujemo sa svim osiguravajućim kućama i besplatno vršimo kontrolu tehničke ispravnosti van roka redovnog tehničkog pregleda svim zainteresovanim vozačima.

Adresa: Vožda Karađorđa 1, Trebinje
Telefon: +387 (0) 59 240 720
Energana d.o.o. Trebinje
Kategorija:
Opis djelatnosti:

Proizvodnja električne energije

Adresa: Republike Srpske br.35, Trebinje
Telefon: +387 (0) 59 261 060
Fax: +387 (0) 59 270 531