Nauka i obrazovanje

Agencija za učenje stranih jezika „Cerovac“
Opis djelatnosti:

Škola stranih jezika „Cerovac“ se nalazi u administrativnom centru Trebinja, u kompleksu „Luč“. Mi smo najstarija privatna škola stranih jezika registrovana na području Istočne Hercegovine i sa tom djelatnošću se bavimo duže od 10 godina. Naše poslovne jedinice se nalaze u Bileći, Gacku, Višegradu, kao i poseban ogranak škole u Bijeljini.
Za to vrijeme realizovali smo veliki broj projekata sa klijentima u zemlji i inostranstvu. Za ime naše škole se čuje na mnogim sajmovima jezičkih edukatora koje često posjećujemo, održavajući na taj način ažurnim našu bazu znanja i prijatelja – saradnika. Između ostalih, sarađujemo sa Britanskim savjetom i Goethe institutom, sa kojima imamo potpisane ugovore o administraciji Cambridge ispita i ispita Goethe instituta u Trebinju. Jedan smo osnivača Asocijacije jezičkih edukatora BiH – APLS.

Adresa: Vuka Karadžića 37, Trebinje
Telefon: +387 59 223 502
Fax: +387 59 223 502