Mediji,štampa i izdavaštvo

Štamparija „Grafokomerc a.d. Trebinje
Ulica Ruska 2, Trebinje
+387 65 695 617
“ Tehnika “ s.p. , Trebinje

Prodaja i servis birotehničke opreme, fiskalnih kasa, fotokopirnica i popravka satova.

Trg slobode 2, Trebinje
+387 65 676 399 i +387 65 646 631
+387 59 223 242