Automobili i transport

UBLA TOURS d.o.o. Trebinje
Opis djelatnosti:

„UBLA-TOURS“  je osnovan 1996. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću u 100%-tnom privatnom vlasništvu gosp. Radovana Vučkovića. Pored osnovne djelatnosti prevoza putnika u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, poslednjih godina preduzeće se intenzivno razvijalo, tako da danas u svom sastavu ima i turističku agenciju.

U septembru 2009. godine dobijen je, od DQS GmbH, Sertifikat ISO 9001:2008 kao potvrda kvaliteta rada i pružanja usluga po procedurama evropskih standarda. Vozni park čini 15 autobusa, tako da možemo ispuniti najstrožije kriterijume kada je u pitanju prevoz putnika, turista, đačkih ekskurzija itd. Posebna pažnja poklanja se razvoju turističke agencije. S obzirom na već stečeni rejting na ovim poslovima, a imajući u vidu turistčke potencijale regiona i usvojenu strategiju razvoja turizma, u narednom periodu planiramo dalji razvoj agencije.

Već nekoliko godina uvezani smo u  „AMADEUS“ – rezervacioni sistem za prodaju avio karata,  rezervacije hotela i ″rent a car″-a za sve destinacije u svijetu. U cilju očuvanja stečenog povjerenja klijenata stalno unaprijeđujemo uslugu u cilju potpunog servisiranja putnika. Ostvarili smo dobru saradnju sa svim renomiranim turističkim agencijama u regionu putem subagentskih ugovora, a sve u cilju omogućavanja našim klijentima dostupnim sve turističke destinacije širom svijeta na brz, moderan i udoban način.

Namjera vlasnika i menadžmenta je da „UBLA-TOURS“ učvrsti poziciju vodećeg prevoznika putnika u drumskom saobraćaju i vodeće turističke agencije u regionu.

 

Telefon: +387 59 274 300
Fax: +387 59 274 330