Цијена полагања возачког испита с доласком 2018. године требала би да буде виша за неколико стотина конвертибилних марака у односу на досадашњу, потврђено је за radiosarajevo.ba у Министарству саобраћаја и веза БиХ.

Наиме, ово министарство проводи завршне активности на доношењу Правилника о оспособљавању кандидата за возаче у којем ће се утврдити број часова који је потребан за стицање возачке дозволе за одређену категорију која је усклађена са измјенама закона из фебруара 2017. године.

„Нацрт правилника о оспособљавању кандидата за возаче је прошао јавну расправу. Утврђени приједлог ће бити достављен надлежним органима за образовање ентитета, кантона и Влади Брчко дистрикт ради добијања мишљења, чиме ће се утврдити број часова који је потребан за стицање одређене категорије и подкатегорије. Очекујемо да се најкасније у јануару 2018. године оконча процедура израде и Правилник упути на објаву у Службени гласник БиХ“, речено је за Радиосарајево.ба у у Министарству за промет и комуникације БиХ.

Оно због чега је правилник још увијек у изради јесте Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основама сигурности промета на цестама у БиХ, који је у парламентарну процедуру упутио посланик Момчило Новаковић, а којим се другачије третира питање стицања „Д“ категорије возачке дозволе у односу на Закон на снази. По његовом потврђивању од стране Парламентарне скупштине БиХ иде на објаву у Службени гласник БиХ, послије чега ступа на снагу.

Како је речено, приједлог Закона подразумијева да се, умјесто прописане подкатегорије „Д1“ и двије године искуства, што се показало да није добро рјешење, за „Д“ категорију може полагати испит и са стеченом „Б“ или „Ц“ категоријом или „Д1“ подкатегоријом и да кандидат има возачку дозволу најмање двије године.

„Овим Правилником биће и донесена Одлука о јединственим минималним прорачунским елементима вриједности наставног сата из пружања прве помоћи, као и Одлуку о јединственим минималним прорачунским елементима вриједности наставног сата из теоретског и практичнога дијела оспособљавања кандидата за возаче коју ће донијети Вијеће министара Босне и Херцеговине на приједлог Министарства комуникација и промета Босне и Херцеговине“, речено нам је.

Ступањем на снагу ових одлука, успоставиће се основ за утврђивање минималне вриједности наставног сата за област оспособљавања кандидата за возаче. То значи да ће аутошкола моћи да утврђује цијене које не могу бити ниже од прописаних минималних вриједности, а све у циљу заштите процеса оспособљавања кандидата и побољшања процеса обуке.

Управо, повећање цијена возачких испита највише је тражила Асоцијација аутошкола БиХ у намјери да заштите најнижу цијену једног часа као основе за опорезивање.

„По претходном законском рјешењу из 2012. године, када је државно министарство одредило најнижу цијену једног часа за полагање од 20 КМ по часу, дешавало се да због слабе контроле аутошкола неке одреде фискну цијену од 10 до 15 КМ по часу, уз могућност да кандидат за полагање возачког испита не прође кроз све часове с инструктором. Управо ово је довело до тога, да укупна цијена полагања возачког испита на крају у неким аутошколама буде неколико стотина КМ“ објашњава за Радиосарајево.ба Члан Управног одбора ове Асоцијације Здравко Ивић.

Ивић појашњава да ће када се одреди нова фиксна цијена часа обуке, а она би требала најмање да износи од 25 до 30 КМ, засигурно поскупити и полагање возачког испита у просјеку од око 400 КМ.

Поскупљење би могло довести и до гашења многих аутошкола у БиХ, али Ивић закључује како је „боље да се угасе они који не раде како треба“.

Свакако, ступањем на снагу овога Правилника елиминисат ће се нелојална конкуренција и неприродно ниска цијена која је присутна код неких аутошкола, а која иде на уштрб квалитета процеса оспособљавања, те засигурно побољшати процес оспособљавања кандидата и самог процеса обуке, истичу у Министарству промета и комуникације БиХ.

 

Извор: radiosarajevo.ba