Na području opštine Ljubuški, na potezu između sela Bijača i Kravice prostire se prvih pet kilometara autoputa kroz Hercegovinu. Ova poddionica je budući dio autoputa A1, a spaja se sa hrvatskim autoputem koji vodi ka Splitu i dalje Zagrebu. Pomenutih pet kilometara za saobraćaj su otvoreni prije godinu dana, a dalji radovi su u toku i očekuje se do kraja ove godine da će autoput stići do Međugorja.

Provezli smo ovu dionicu i napustili BiH na graničnom prelazu Bijača, koji je izgrađen zajedno sa ovom poddionicom kao i odmorištem Kravice. Samo riječi hvale za vrijedne neimare i želja da će ovakvi projekti u budućnosti imati mnogo više prostora za finansiranje iz državnih i entitetskih budžeta, jer su moderne saobraćajnice osnova razvoja svake zemlje.

B.S., Hercegovina Promo, jul 2014.                 Foto: Hercegovina Promo/Radio Sarajevo