„Radi se o potpuno bezopasnoj boji za biljni i životinjski svijet, zapravo se tako obojena voda može i piti. Sljedećih 14 dana zaposlenici Parka prirode uzimat će dvaput dnevno uzorke vode na izvorima Hutovog blata, koji će se analizirati u laboratoriji u Trebinju. Analizom koncentracije boje u uzorcima potvrdiće se ili opovrgnuti da li postoje podzemne veze po kojima voda iz Popovog polja dolazi do močvara Hutovog blata“, rekao je Zoran Mateljak, rukovodilac kancelarije organizacije WWF u BiH.

„Utvrđivanjem podzemnih veza želimo potvrditi da je loše stanje ekosistema u Hutovom blatu posljedica izgradnje i rada hidroenergetskog sistema na rijeci Trebišnjici. Zbog preusmjeravanja voda za hidroenergetske potrebe dolazi do manjeg doticaja vode što je dovelo do zamuljivanja, te se dno močvara u posljednjih 30 godina podiglo za jedan metar. To je imalo drastične posljedice na sav raznoliki živi svijet u Parku prirode te je potrebno taj proces zaustaviti ukoliko ne želimo potpuno izgubiti Hutovo blato“, dodao je Nikola Zovko, direktor JP Hutovo blato.

boja-hutovo 2

Pored toga što su središta biološke raznolikosti, močvarna područja pružaju brojne usluge ekosistema, uključujući zaštitu od poplava, pročišćavanje voda, skladištenje CO2 kao i brojne kulturološke usluge.
boja-hutovo 3Kampanja WWF Adria za očuvanje rijeka i močvara dostupna je i na društvenim mrežama na linku OVDJE.

Izvor: klix.ba