Pokret potrošača RS godišnje dobije od 300 do 500 žalbi građana koji najviše zamjerki imaju na tehničku robu i komunalne usluge.

Generalni sekretar Pokreta potrošača RS Dragovan Petrović kaže da su potrošači u posljednje vrijeme sve više zainteresovani za svoja prava i da traže pomoć pri rješavanju problema. Istakao je da se potrošači obraćaju sa raznim problemima, ali da prednjače žalbe na kvalitet komunalnih usluga i tehničke robe.

– Kada su u pitanju tehnički problemi, u posljednje vrijeme smo najčešće imali pritužbe u vezi sa mobilnom telefonijom – naglasio je Petrović i dodao da dobru saradnju imaju i sa tržišnom inspekcijom.

Kada su u pitanju komunalne usluge, Petrović kaže da je najviše žalbi bilo na elektrodistribuciju, ali da više od polovine potrošača nije u pravu, jer su struju potrošili, a nisu je plaćali.

– Kada uđemo u rješavanje tih žalbi, vidimo da je to problem, a ne kvalitet usluge – rekao je Petrović i dodao da u zimskom periodu bude dosta pritužbi na kvalitet grijanja.

Izvor: Glas Srpske