Foto: Hercegovina Promo

Pogled sa preko 700 metara nadmorske visine, neposredno sa austro-ugarske kule na uzvišenju Strač iznad Trebinja.