Foto: Hercegovina Promo

Pogled na planinu Leotar iz pravca Ljubomirskog polja, koje se nalazi sjeverno od Trebinja i udaljeno je od njega oko dvadesetak kilometara. Ljubomirsko polje ruža se dinarskim pravcem sjeverozapad-jugoistok gotovo paralelno sa Popovim poljem. Od Popovog ovo kraško polje odvojeno je planinom Bjelasnicom (sa najvišim vrhom Motka na 1396 metara nadmorske visine). Dugo je deset kilometara, a široko između 500 i 1000 metara. Zbog položaja Leotara klima je ovdje nešto hladnija nego u samom Trebinju, pa ljeti pruža ugodne dane za rashlađivanje dok zimi može da pruži i sniježne radosti mnogo češće nego najjužniji grad Hercegovine.