Foto: Hercegovina Promo

Ljubinjsko polje zahvata površinu od oko 12 kilometara kvadratnih i „domaćin“ je najčešće sortama duvana, po čijem uzgoju je ovaj kraj posebno poznat.