Centar za socijalni rad Trebinje sproveo je danas Program materijalne pomoći korisnicima novčane pomoći i socijalno ugroženih porodica. Programom je obuhvaćeno 140 prioritetnih porodica kojima je dodjeljena materijalna pomoć. Inicijativu za pomoć najugroženijima podržao je gradonačelnik Trebinja.

U okviru programa materijalne pomoći po prvi put su obuhvaćene porodice sa četvoro i više djece ispod dvanaest godina starosti, u kojima nijedan roditelj nije zaposlen. Programom je obuhvaćeno i 47 samohranih lica, korisnika redovne novčane pomoći, koja su bez porodične podrške.

Pored pomenutih, obuhvaćene su i porodice sa različitim rizicima među kojima se posebno izvajaju porodice sa maloljetnom djecom, njih 93 – gdje su oba roditelja nezaposlena ili imaju vrlo niska primanja, kao i nepotpune porodice i porodice koje brinu o licima sa invaliditetom ili problemima mentalnog zdravlja.

Povodom današnje akcije podjele pomoći, gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević i direktorica Centra za socijalni rad Mila Marić, posjetili su Dnevni centar Trebinje, gdje su se sastali sa višečlanim porodicama.

“Nismo zaboravili našu obavezu da pomažemo drugima i u narednom periodu ćemo izaći sa konkretnim prijedlozima kako da obezbjedimo mjesečna sredstva kojima biste pokrili osnovne životne troškove, odnosno na koji način da obezbjedimo zaposlenje roditeljima koji su i pored teške materijalne situacije odlučili da podignu četvoro i više djece” – rekao je gradonačelnik obraćajući se višečlanim porodicama.

“Naravno, u ovome ćemo tražiti i punu podršku onih koji danas gazduju najvećim resursima grada – energosektorom čiji kapaciteti trebaju biti u službi građana. Skrenućemo posebnu pažnju na važnost zbrinjavanja višečlanih porodica” – dodao je gradonačelnik i rekao da će u svakom slučaju Gradska uprava Trebinje iznaći način da pomogne najugroženijim porodicama.

Nakon sastanka, gradonačelnik Trebinja i direktorica Centra posjetili su porodicu Gnjato u selu Tulje, u Popovom Polju, kojoj je Gradska uprava nedavno pružila finansijsku podršku u svrhu izgradnje kupatila, za što je izdvojila 3.000 KM. Porodici Gnjato je danas također uručena materijalna pomoć.

Materijalna pomoć, koja je pomenutim korisnicima danas podjeljena, sastoji se od paketa prehrambenih i higijenskih proizvoda. Porodicama sa četvoro i više djece pored prehrambenih i higijenskih paketa dodjeljeni su i paketi sa slatkišima. Uz prehrambene pakete podjeljena su vaskršnja jaja i meso.

U okviru programa Centra za socijalni rad, Eparhijskom domu dato je meso za 40 korisnika narodne kuhinje.

 Izvor: Grad Trebinje