Prijave za upis učenika u pripremni razred JU Muzička škola „Trebinje“ roditelji mogu preuzeti na sajtu ili prostorijama škole. Predaja dokumenata će se obaviti od 03.06-12.06.2020. godine, svakim danom od 8 do 13 časova.

Pravo na upis imaju učenici koji su završili drugi razred osnovne škole.

Prijemni ispit obaviće se 24. I 25.08.2020. godine, po rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole.

 

 

 

 

HP, maj 2020.