У Републици Српској данас почиње исплата октобарске пензије, саопштио је Фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

Исплатом је обухваћено 255.349 корисника права. У Републици Српској врши се исплата за 208.326 корисника, а ван Српске за 47.023 корисника права.

Просјечна пензија за октобар износи 341,92 КМ и представља 40,99 одсто просјечне плате у Републици Српској. Износ најниже пензије за минималан стаж од 15 година је 174,44 КМ, а највише 1.792,01 КМ.

За исплату октобарске пензије потребно је 81,9 милиона КМ у нето износу, односно 83 милиона КМ у бруто износу.

Средства за исплату обезбјеђују се из Буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 497,57 КМ, што чини 59,66 одсто од просјечне плате.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у октобру 2016. године износио је 59,2 милиона КМ.

Из исплате пензије за октобар привремено је искључено 2.405 корисника, а у исплату је укључено 396 корисника.

Према врстама права у укупној структури, старосне пензије учествују са 54,91 одсто, породичне са 29,50 одсто, инвалидске са 15,47 одсто и остала права са 0,11 одсто.

Осим активних корисника пензије, у исплату за октобар укључено је и 292 корисника осталих права – право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.

Извор: Срна