ТРЕБИЊЕ, 25. НОВЕМБРА /СРНА/ - Почело наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце.

Хидроелектране на Требишњици /ХЕТ/ у сарадњи са Градом Требиње и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске, омогућиће наводњавање више од 1.000 хектара обрадиве површине по најсавременијим методама али и створити услове за интензивнији развој пољопривредне производње на подручју Требиња, речено је Срни у ХЕТ–у.

Вриједност радова процјењује се на близу девет милиона КМ.

Творац идејног рјешења, Душко Вујовић из ХЕТ–а каже да су почели радови на реализацији пројекта изградње система за „Наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце“, напомињући да се радови изводе на резервоару „Ободина“, за који је већ урађен приступни пут.

Вујовић истиче да су почели радови по уговору које финансира ресорно министарство и Град Требиње, а који обухватају изградњу двије пумпне станице у Засад пољу и Мокром пољу, водозахват за зубачки плато и изградњу скоро десет километара главног транспортног цјевовода од пумпне станице Засад поља, преко Гомиљана, Волујца до пумпне станице Мокро поље, те од пумпне станице Мокро поље до разводног постројења и спаја са резервоаром за Зупце.

Извођачи радова су конзорциј „Бук промет“ из Бијељине и „Херц градња“ из Билеће, а средства, око 5,8 милиона КМ са ПДВ-ом, за ову фазу изградње обезбиједили су ресорно министарство, посредством кредита Свјетске банке /85 одсто/ и град Требиње остатак.

Рок за завршетак радова, над којима ће стручни надзор вршити „Дирекција за обнову и изградњу“ при Министарству за просторно уређење и екологију у Влади Републике Српске, је 365 дана.

„По уговору који финасира ХЕТ изводиће се радови на преосталом дијелу главног дистрибутивног цјевовода, од пумпне станице Засад поље, преко Придвораца и Алексине Међе до разводног постројења, односно до споја са цјевоводом за водозахват Зубаца и секундарна мрежа у дужини око 25 километара“, каже Вујовић.

Он истиче да ће се наставити радови у Мокром пољу, гдје ће бити постављено мјерно регулациона опрема на изграђеном систему, изградити резервоар у Кременом долу и дио цјевовода према Пољицу.

„Уговор за извођење радова на дијелу главог цјеводода и секундарној мрежи, укупне вриједности нешто више од три милиона КМ са ПДВ-ом, ХЕТ је потписао са фирмама „Апис“ из Требиња и „Бук промет“ из Бијељине.

Рок за завршетак ових радова је 660 дана од увођења извођача у посао.
Стручни надзор над реализацијом овог дијела пројекта вршиће стручни тим ХЕТ –а.

„Нови систем ће користити хидро потенцијал ХЕ `Требиње ИИ` преко постојећег водозахвата на тунелу за Плат, а нови водозахват – пумпна станица у Засад пољу служила би за допуњавање система водом из корита Требишњице. Тиме ће бити елиминисани проблеми са наводњавањем Мокрог поља у безводном периоду, током редовног годишњег ремонта објеката хидро система Требишњице“, рекао је Вујовић.

Он је додао да ће се изградњом овог система створити услови за организовање интезивне пољопривредне производње на цијелом Требињском пољу, што је, како каже и предуслов за довођење техничке воде до свих насеља по ободу
поља.

Извор: Срна