У Републици Српској почела је исплата пензија за август, саопштено је из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Српске.

Исплатом је обухваћено 255.745 корисника права, од чега се у Републици Српској исплата врши за 208.933 корисника, а ван Републике за 46.812 корисника права.

За исплату пензије за август потребно је 82,3 милиона КМ у нето износу, односно 83,4 милиона КМ у бруто износу, а средства се обезбјеђују из Буџета Републике у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 497,53 КМ, што чини 59,37 одсто од просјечне плате.

Просјечна пензија за август 2016. године износи 341,77 КМ и представља 40,78 одсто просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за минималан стаж од 15 година је 174,44 КМ, а највише пензије 1.792,01 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у августу 2016. године износио је 62,9 милиона КМ.

Због недостављања потврде о животу, за кориснике ван Републике Српске /1.022 корисника/, недостављања школске потврде за дјецу школске доби 15-26 година /195 корисника/, неподизања пензије три мјесеца узастопно, са рачуна Банке Српске /16 корисника/ и недостављања текућег рачуна из Федерације БиХ /54 корисника/ из исплате пензије за август привремено је искључено 1.287 корисника, а истовремено, у складу са Законом о ПИО, у исплату је укључено 184 корисника.

Број корисника у односу на децембар 2015. године већи је за 3.532.

У укупној структури, по врстама права, старосне пензије учествују са 54,39 одсто, породичне са 30,02 одсто, инвалидске са 15,47 одсто и остала права са 0,11 одсто.

Осим активних корисника пензије у исплату за август 2016. године укључено је и 292 корисника осталих права – право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.

Извор: Срна