Isplata penzija za decembar 2015. godine počela je danas. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

 

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 252.213 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 206.554 korisnika, a van Republike za 45.659 korisnika prava.

Za isplatu penzije za decembar 2015. godine potrebno je 81,3 miliona KM u neto iznosu, odnosno 82,4 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,34 KM, što čini 60,35% od prosječne plate.

Prosječna penzija za decembar 2015. godine iznosi 342,32 KM i predstavlja 41,54% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije 1.792,01 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u mjesecu decembru 2015. godine iznosio je 77,7 miliona KM.Zbog nedostavljanja potvrde o životu (1.483 korisnika), nedostavljanja školske potvrde za djecu školske dobi (15-26) (455 korisnika), nedostavljanja jedinstvenog matičnog broja (10 korisnika), nepodizanja penzije sa računa Bobar banke tri mjeseca uzastopno (37 korisnika), nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (370 korisnika) i nepodizanja penzije sa računa Banka Srpske (228 korisnika), iz isplate penzije za decembar 2015. godine privremeno je isključeno, ukupno 2.583 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO u isplatu je uključeno 425 korisnika prava.

U odnosu na novembar 2015. godine uvećan je broj korisnika prava za 702, a u odnosu na decembar 2014. godine za 2.934 korisnika prava.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 53,70%, porodične sa 30,31%, invalidske sa 15,87 %, te ostala prava sa 0,12 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za decembar 2015. godine uključeno je i 304 korisnika ostalih prava – pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.

Izvor: Nezavisne novine