Penzije iz RS, uključujući i FBiH isplaćuju se u 29 država svijeta, pa čak i u daleku Australiju, SAD, Kanadu, Norvešku, Švedsku, dok se očekivano najviše penzija isplaćuje korisnicima u zemljama regiona.

Prema evidencijama Fonda PIO RS, isplata penzije za septembar ove godine se vrši za ukupno 262.070 korisnika, od čega je 213.020 korisnika sa pebivalištem u RS, a 49.050 korisinka sa prebivalištem van RS.

„Najviše korisnika Fonda PIO RS ima u Srbiji, njih 19.842, potom u Hrvatskoj 12.559, FBiH 11.496, Crnoj Gori 1.635, dok ih je u Austriji 969“, rekli su u Fondu PIO RS, te dodali da zatim slijede Slovenija sa 768 korisnika, Njemačka sa 737 korisnika, Švedska sa 251 korisnikom, te Australija sa 213 korisnika.

U Makedoniju se isplaćuje 160 penzija iz Fonda PIO RS, u Holandiju 152, SAD 69, dok se u Švajcarsku isplate 44 penzije.

Penzije koje su zarađene u RS isplaćuju se još u Kanadu, njih 33, u Italiju 25, Francusku 24, Češku 23, Rusiju 14, te Dansku 11.

Pored ovih zemalja penzije iz RS se isplaćuju i u Belgiju, njih pet, Poljsku četiri, Bugarsku i Slovačku po tri, Mađarsku, Ukrajinu, Norvešku i Luksemburg po dvije, dok se po jedna penzija isplaćuje u Tursku i Veliku Britaniju.

U Fondu PIO RS su rekli da su za prvih devet mjeseci ove godine van RS transferisali 114,2 miliona KM, dok je u septembru ove godine isplaćeno oko 12,7 miliona KM u inostranstvo.

Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera RS, kaže da su to penzioneri koji su svoje penzije kod nas pošteno zaradili, te treba da im i budu isplaćene.

„Mi smo prihvatili to demokratsko načelo koje se primjenjuje u svim demokratskim zemljama, tamo gdje su zarađene penzije iz tih zemalja treba da budu i isplaćene“, rekao je Rakulj.

On kaže da su naše penzije niske da bi neko od njih mogao živjeti vani, te da oko 50.000 ljudi vani prima penziju od 187 KM do 500 KM, što je nedovoljno za egzistenciju u zemljama sa visokim standardom.

Dodao je da FBiH kao i RS isplaćuje svoje penzije van BiH, ali „da ona ne poštuje isplatu penzija svim penzionerima koji su izbjegli na teritoriju Republike Srpske“.

 

Izvor: Nezavisne novine