Klubovi poslanika vladajuće koalicije u RS predložili su zaključke prema kojima Narodna skupština obavezuje Vladu Republike Srpske da u budžetu za 2020. godinu, u skladu sa mogućnostima, planira sredstva za obezbjeđenje besplatnih udžbenika za socijalno osjetljive kategorije učenika koji pohađaju osnovnu školu u Srpskoj.

Prijedlogom zaključaka Narodna skupština daje podršku građanskoj inicijativi u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola.

Narodna skupština predlaže Vladi Republike srpske da u narednom periodu izradi zakon o besplatnim udžbenicima za učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj.

Narodna skupština razmotrila je Prijedlog zaključka u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je da resorno ministarstvo u ovoj školskoj godini ne može podržati građansku inicijativu o uvođenju besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, jer budžetom nisu predviđena sredstva za to.

Tokom skupštinske rasprave o ovoj građanskoj inicijativi, Trivićeva je rekla da su određene korekcije u budžetu Republike Srpske u ovom smislu moguće u školskoj 2020/2021. godini..

 

Izvor: Nezavisne novine, atvbl.com