Foto: Hercegovina Promo

Panorama rijeke Trebišnjice, sa karakterističnim dolapom („kolom“) za navodnjavanje …