Foto: Hercegovina Promo

Panorama Gacka, snimljena sa puta koji vodi sa Čemerna u ovaj grad.

Više o ovom hercegovačkom gradu pročitajte na našem linku GACKO .