Foto: Hercegovina Promo

Magistralni put koji vodi iz Stoca preko Berkovića ka Bileći ili Gacku prolazi obodom Fatničkog i Dabarskog polja i svakom putniku namjerniku pruža jedinstvenu priliku da uživa u krajoliku ova dva kraška polja, koja su dobrim dijelom godine potopljena velikim količinama vode pa tada više izgledaju kao jezera nego polja. Ovu panoramu fotografisali smo u selu Divin, tik uz put koji prolazi kroz ovo selo.