Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS objavilo je konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove koji će biti otvoren do 30. septembra ove godine.

Ministarstvo će subvencionisati jedan procentni poen kamatne stope na stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Srpskoj po kreditnoj liniji Investiciono-razvojne banke (IRB) RS.

Na konkurs se mogu prijaviti mladi i mladi bračni parovi koji su zaključili ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman stambenih kredita iz linije IRB-a. Uslov je da u trenutku zaključenja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju imaju navršenih najviše 35 godina.

U IRB-u RS su istakli da bi uskoro trebalo da bude proširen krug korisnika stambenih kredita da bi za njih mogli aplicirati i samci i visokoobrazovani bračni parovi stariji od 35 godina. Dodali su da je na plenarnom godišnjem sastanku Razvojne banke Savjeta Evrope, koji je održan u junu ove godine u Sarajevu, odobren kreditni aranžman za stambeno zbrinjavanje, a slijedi procedura za njegovu ratifikaciju i usvajanje na nivou institucija BiH i RS.

Istakli su da će ova sredstva krajnjim korisnicima biti dostupna u zavisnosti od dinamike okončanja ovih procedura.

– Vrijednost odobrenog kreditnog aranžmana je pet miliona evra. To će omogućiti proširenje kruga korisnika stambenih kredita IRB-a i na samce i visokoobrazovane bračne parove starosti iznad 35 godina – istakli su u IRB-u.

U Uniji studenata RS ističu da je od velikog značaja da mladi imaju mogućnost da dobiju subvencije kamatne stope na stambene kredite kako bi po povoljnijim uslovima dobili mogućnost da riješe stambeno pitanje.

– Još značajnije će biti kada se ova lista proširi i kada i stariji od 35 godina budu mogli aplicirati – istakli su u Uniji studenata RS.

Prijave

Svi koji budu aplicirali za subvenciju kamatne stope na stambene kredite prijave treba da šalju na adresu Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, a odluka o izabranim korisnicima biće objavljena na sajtu tog ministarstva u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Izvor: Glas Srpske