Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o dopuni Zakona o polaganju pravosudnog ispita, kojim je predviđeno da licima s invaliditetom budu oslobađanja plaćanja naknade za polaganje tog ispita.

Cijena polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj iznosi 800 KM, a u Ministarstvu pravde su pojasnili da je propisana dopuna ovog zakona dio strateškog opredjeljenja čiji je cilj podsticanje veće uključenosti lica s invaliditetom u društvene i ekonomske aktivnosti zajednice.

– Imajući u vidu kompleksnost položaja lica s invaliditetom, ovo ministarstvo je, kao obrađivač Zakona o pravosudnom ispitu, prepoznalo potrebu njihove značajnije zaštite i podrške. Zbog toga smatramo da će oslobađanje plaćanja naknade za polaganje pravosudnog ispita učiniti ova lica konkurentnijim na tržištu rada – rekla je za “Glas Srpske” službenica za odnose s javnošću u Ministarstvu pravde Sanja Džombić.

Naglasila je da su nadležni vodili računa o bitnim pretpostavkama.

– Iako zakoni zabranjuju diskriminaciju na osnovu invaliditeta, zauzet je stav da će prava jednakost osoba s invaliditetom na tržištu rada biti postignuta na najbolji način kada od početka budu obezbijeđeni uslovi za njihovo obrazovanje, usavršavanje te ravnopravno učestvovanje u svim aspektima društva – zaključila je Džombićeva i dodala da rješenje o oslobađanju plaćanja naknade donosi ministar na zahtjev kandidata.

Supružnik i djeca poginulog ili nestalog borca Republike Srpske odranije su oslobođena plaćanja naknade za polaganje pravosudnog ispita, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

 

Izvor: Glas Srpske