Осигуравајућа друштва у Републици Српској морају од данас престати са давањем нелегалних попуста у обавезном осигурању од аутоодговорности, у супротном биће им привремено забрањен рад, овај пут је озбиљно запријећено из Агенције за осигурање РС.

 

Након вишегодишњих неуспјелих покушаја да се нелегални попусти у аутоосигурању зауставе, представници осигуравајућих друштава у РС договорили су се да престану са давањем попуста, и то након упозорења директора Агенције за осигурање Славена Дујаковића да ће искористити све законске механизме које има на располагању како би нелегални попусти били искоријењени.

Иако су 2014. године потписали кодекс понашања којим су се обавезала да неће давати нелегалне попусте у осигурању од аутоодговорности, то у пракси није заживјело и већина осигуравајућих друштава се и даље бори за клијенте тако што дају неки вид попуста.

Управо на овај проблем упозорили су представници друштава на састанку са директором Агенције.
Предсједник Скупштине Удружења друштава за осигурање РС Миломир Дурмић рекао је за ЦАПИТАЛ да је на дводневном састанку који су ове седмице имали представници свих осигуравајућих друштава која раде у РС са представницима Агенције заузет став да се уз оштрију контролу и надзор Агенције и недвосмислену вољу осигуравајућих друштава почне поштовати премијски систем.

„Аномалије на тржишту су и даље присутне. Сви су, у мањој или већој мјери, укључени у то. Директор Агенције је позвао друштва да поштују премијски систем и упозорио их да ће искористити сва законска овлашћења како би санкционисао кршење премија. Друштва су свјесна чињенице да непоштовањем премијског система слабимо наше капиталне позиције  и не радимо ништа што је добро ни за нас ни за осигуранике, тако да сада заиста очекујем да ће се овај договор поштовати, нагласио је Дурмић.

Директор Агенције за осигурање Славен Дујаковић потврдио је за CAPITAL да је постигнут договор између чланова Удружења друштава за осигурање РС о обустави давања вантарифних попуста код обавезног осигурања од аутоодговорности.

Овај договор требало би да се почне примјењивати већ данас, а из Агенције најављују и појачане контроле друштава како би провјерили да ли се држе договора.

„Одлуком о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за осигурање од одговорности за возила у РС, прописане су јединствене цијене осигурања и њихова примјена је обавезна за сва друштва која послују у Српској. Обрачун и наплата премија супротно заједничкој тарифи, или враћање новца или друга посредна или непосредна давања осигуранику у вези са закључивањем уговора о осигурању од аутоодговорности, сматра се кршењем заједничке тарифе и за то су законом предвиђене одређене мјере Агенције, укључујући и новчане казне, казао је Дујаковић.

Навео је да ће у циљу контроле примјене заједничке тарифе, Агенција предузимати све расположиве мјере у оквиру законом одређених овлашћења.

„Конкретно, у вези са постигнутим договором, могу се очекивати појачане надзорне активности, рекао је Дујаковић.

Истакао је да су вантарифни попусти у осигурању од аутоодговорности вишегодишњи и системски проблем, присутан не само на тржишту осигурања РС, већ и у осталим земљама региона.

Потврдио је и да су у давање вантарифних попуста укључена готово сва друштва за осигурање која се баве осигурањем од аутоодговорности.

Новим Законом о обавезним осигурањима у саобраћају РС, Агенцији је остављена могућност да ригорозније казни друштва која дају нелегалне попусте. Осим новчаних казни, Агенција има могућност и да привремено одузиме дозволу друштву за бављене осигурањем од аутоодговорности. Та дозвола друштву може да буде одузета на период од 30 до 180 дана.

Извор: capital.ba