Opština Nevesinje objavila je preliminarnu listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiranje u školskoj 2017/2018. godini. Na spisku se nalaze imena 178 studenata koji su zadovoljili uslove konkursa.

Djeca poginulih boraca Otadžbinskog rata, djeca bez roditeljskog staranja, studenti sa posebnim potrebama i učenici generacije nisu rangirani sa ostalim kandidatima pošto je bilo dovoljno da prilože potvrdu o upisu u parni semestar.

Komisija za dodjelu studentskih stipendija podsjeća da svaki kandidat koji smatra da nije pravilno utvrđena lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiranje ili su na bilo koji drugi način povrijeđena njihova prava, ima mogućnost prigovora Načelniku opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne liste na oglasnoj tabli.

Budžetom opštine Nevesinje za 2018. godinu planirano je da se za stipendiranje izdvoji 170.000 KM.

Preliminarnu listu možete pogledati ovdje.

 

Izvor: Radio Nevesinje