U okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji  predstavlja zajedničku inicijativu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, juče je u kabinetu načelnika opštine Nevesinje održan konsultativni sastanak sa predstavnicom projekta Mirelom Suton Vilijams iz regionalnog ureda u Mostaru.

Na sastanku su prezentovane dosadašnje aktivnosti  koje je Opština imala u ILDP projektu u vezi sa metodologijom sprovođenja Strategije razvoja.

Konstatovano je da je Opština Nevesinje  veoma uspješna u implementaciji  projekta, pa je najavljena mogućnost dalje saradnje sa UNDP-om  na ovom projektu.

Načelnik opštine Milenko Avdalović izrazio je zadovoljstvo zbog pozitivne ocjene i dao punu podršku  projektu sa željom postizanja  još boljih rezultata.

– Pored  opštinskog Odsjeka za upravljanje razvojem za efikasniju implementaciju lokalne  razvojne strategije ključnu ulogu će imati načelnici odjeljenja, mladi i sposobni ljudi u koje imam puno povjerenje – rekao je Avdalović.

Pored podrške procesima planiranja razvoja, ILDP podržava efikasnu implementaciju lokalnih razvojnih strategija putem jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave u sprovođenju politika i transformaciji lokalnih prioriteta u konkretne razvojne inicijative.

Partneri u projektu su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Federalno ministarstvo pravde, te oba saveza opština i gradova, dok ukupan broj direktnih korisnika čini 40 lokalnih zajednica.

Cilj projekta je da podrži dalju konsolidaciju sistema strateškog planiranja na lokalnom nivou u BiH putem jačanja procesa integrisanja lokalnih strateških planova u strateške i finansijske okvire i planove viših nivoa vlasti.

Izvor: Radio Nevesinje