Zamjenik načelnika opštine Gacko Radoica Antunović i zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a (Razvojni program Ujedinjenih nacija) u BiH Sukhrob Khošmukhamedov, potpisali su juče Sporazum o realizaciji projekta unapređenja turističke ponude, usluga i infrastrukture u opštini Gacko, kao dio druge faze projekta „Via Dinarika“ koji se realizuje u saradnji sa 20 partnerskih opština iz Bosne i Hercegovine.

Za realizaciju ovog programa uspostavljen je zajednički finansijski fond za koji je 51.500 KM obezbijedio UNDP, a 37.000 KM opština Gacko iz budžeta. Sredstva u iznosu od 88.500 KM namijenjena su za realizaciju četiri komponente u okviru ovog projekta, čiji je cilj da se unaprijedi turistička ponuda na području opštine Gacko.

Zamjenik načelnika opštine Gacko, Radoica Antunović, istakao je spremnost opštine da ozbiljno ulaže u razvoj turizma na području Gacka.

„Samim potpisivanjem ovog sporazuma, jasna je namjera opštine Gacko da u narednom periodu razvija generalno turizam, a posebno seoski turizam, kao jednu od privrednih grana koje imaju veliki potencijal. Pored sredstava koje su zajednički obezbijedili UNDP i opština kroz ovaj projekat, mi namjeravamo i iz redovnih budžetskih sredstava obezbijediti dodatna sredstva kojima ćemo podržati seoski turizam u pogledu unapređenja infrastrukture i podrške pružaocima usluga u oblasti turizma i proizvodnje tradicionalnih domaćih proizvoda“, rekao je Antunović, dodajući da je opština Gacko strateški opredijeljena da ovu oblast razvija kroz narednih nekoliko godina.

Četiri komponente od kojih se projekat sastoji su:

  • Intervencije manjih razmjera na javnoj infrastrukturi koja doprinosi razvoju turizma u prirodi – 34.500 KM;
  • Dodjela bespovratnih sredstava pružaocima turističkih usluga za proširenje i unapređenje turističke ponude – 34.000 KM;
  • Dodjela bespovratnih sredstava proizvođačima lokalnih proizvoda – 15.000 KM;
  • Održavanje, obilježavanje i uređenje staza Via Dinarike u opštini Gacko – 5.000 KM.

U okviru komponente koja podrazumijeva intervencije manjih razmjera na javnoj infrastrukturi, nakon provedenih konsultacija sa relevantnim lokalnim partnerima, Opštinska uprava će izabrati jedan projekat koji će se realizovati u okviru ovog projekta. Planirano je da ove aktivnosti budu završene tokom aprila i maja da bi nakon postupka javne nabavke, koju će provesti UNDP, tokom ljeta ove aktivnosti mogle biti realizovane.

U okviru komponente dodjela bespovratnih sredstava pružaocima turističkih usluga, biće proveden javni poziv na kojem će se izabrati dva korisnika. Njima će biti dodijeljena grant sredstva u iznosu od po 17.000 KM u svrhu realizacije aktivnosti koje će doprinijeti proširenju i unapređenju turističke ponude.

Za komponentu dodjela bespovratnih sredstava proizvođačima lokalnih proizvoda, na osnovu konsultacija Opštinske uprave sa ekspertima UNDP-a i provedenog javnog postupka, biće izabran jedan korisnik kojem će biti dodijeljena sredstva od 15.000 KM, a na koja će moći aplicirati proizvođači lokalnih proizvoda, poljoprivrednici, zanatlije i preduzetnici u svrhu objedinjavanja lokalnih proizvoda (hrane, suvenira, rukotvorina i slično) u lanac vrijednosti turističke ponude.

Četvrta komponenta konkretno će omogućiti održavanje, obilježavanje i uređenje staza Via Dinarike na planinama oko Gacka.

Planirano je da projekat bude realizovan u toku 2020. godine.

Izvor: Radio Gacko