U okviru aktivnosti „Ombudsmen u vašem gradu“, ombudsmen Bosne i Hercegovine prof.dr Ljubinko Mitrović sa saradnicima službeno će sutra, posjetiti Trebinje.

Кako bi građanima olakšali pristup instituciji Ombudsmena kao mehanizmu za zaštitu njihovih prava, navedenog dana u periodu od 10:30 do 12:30 časova u maloj sali Gradske uprave Trebinje ombudsmen i njegovi saradnici biće na raspolaganju građanima koji se žele obratiti ovoj instituciji radi pružanja pomoći u zaštiti njihovih prava i sloboda.

Navedena aktivnost „Ombudsmen u vašem gradu“, realizuje se u saradnji sa Misijom OEBS-a u Bosni i Hercegovini, a ima za cilj da se sagleda stanje ljudskih prava na terenu i omogući građanima da se obrate instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

U cilju pravovremenog informisanja građana pozivamo medije da o navedenoj aktivnosti „Ombudsmen u vašem gradu“ – Trebinje upoznaju širu javnost.

HP, april 2019