Potrebni promoteri za rad na terenu za uslugu Total TV.

Rad na području RS-a.

Promoter će obavljati slijedeće:

prodaju na terenu, zaključivanje korisničkih ugovora, direktnu komunikaciju sa potencijalnim korisnicima u cilju pružanja svih relevantnih informacija, uputstava, savjeta i pomoći oko korištenja Total TV usluga

Kvalifikacije potrebne za rad:

minimum IV stepen stručne spreme, iskustvo u prodaji, dobre organizacione sposobnosti i spremnost za rad na terenu.

Svi zainteresovani kandidati CV sa pismom namjere sa naznakom “ Prijava na oglas: Promoter na terenu (navesti grad za koji se prijavljujete)„ mogu poslati elektronskim putem na email: [email protected]

Rok za prijavu je 10.12.2017.

HP, novembar 2017.