U Gradskoj upravi Trebinje juče je održan drugi sastanak Foruma za građanske inicijative uspostavljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD.

Forum ima zadatak da, naslanjajući se na strukture dijaloške platforme u okviru projekta „Dijalog za budućnost“, radi na prepoznavanju problema i potreba građana u gradu Trebinju, definisanju prioriteta, te provođenju aktivnosti na realizaciji konkretne građanske inicijative koja će doprinijeti poboljšanju u lokalnoj zajednici.

Članovi Foruma razmatrali su prioritete u okviru tematskih oblasti koje su u fokusu projekta ReLOaD: socijalne usluge za ranjive kategorije društva, ljudska prava, ravnopravnost polova i zaštita okoline.

Nakon definisanja prioriteta biće odabrana jedna inicijativa čija će realizacija biti finansirana kroz projekat.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Izvor: Grad Trebinje