Osam učenica i ove godine pohađa smjer solo pjevanja u Muzičkoj školi „Sveti Roman Melod Gacko“. Bili smo na njihovom završnom času za ovo polugodište u ponedjeljak veče. Nastavnica magistar solo pjevanja Jelena Aničić je bila zadovoljna postignutim.

Bojana Radmilović, Lenka Ružić, Sara Doder, Jelena Tepavčević, Jana Doder i Jovana Adzić su učenice drugog razreda, Jana Antelj prvog, a Jovana Radmilović pohađa pripremni razred ovoga smjera koji inače traje dvije godine.

Izvor: Radio Gacko